Zure kontua

  • Konektatzen...
BM SUPERMERCADOS

Pribatutasun politika

PRIBATUTASUN POLITIKA

Erabiltzaileak datu pertsonalak ematen baditu, baldintza hauetako klausula honetan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, beharrezkoa izango da zerbitzu zehatz bakoitzerako aurreikusita dauden baldintza bereziak onartzea. Hori horrela izanda ere, Erabiltzaileak ziurtatzen du egiazkoak, zehatzak eta benetakoak direla berak jakinarazitako datu guztiak, eta emandako informazio hori eguneratuta mantenduko duela, eta, halaber, bere gain hartuko dituela UVESCOren aurrean informazio faltsua edo zehaztasunik gabea edo adierazitako baldintzak betetzen ez dituena eskaintzeak eragin ditzakeen erantzukizunak, baita arrazoi horregatik konpainia honi edo hirugarrenei sortu diezazkiekeen kalteak ere.

Datuak Babesteko Europako 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoa betez, UVESCOk, www.bmsupermercados.es webgunearen eta BM APP-aren sozietate titularra den aldetik, Erabiltzaileari jakinarazi nahi dio datu pertsonalen fitxategi bat duela bere ardurapean, bai dokumentu-euskarrian bai euskarri informatikoan, Atarian eskuratutako datuekin UVESCOk berarentzat bereziki sortua. Tratamenduaren helburua, hain zuzen ere, Ataria eta bertako zerbitzuak erabiltzearen ondorioz Erabiltzaileekin finkatzen diren harremanak mantentzea, garatzea eta kontrolatzea da, bai eta, edozein baliabide erabiliz bidalitako posta elektronikoen edo mezuen bidez (SMS, UMTS eta abar barne direla), zerbitzuak mantentzeko, zabaltzeko eta hobetzeko harentzat interesgarriak izan daitezkeen sustapen eta publizitate jarduerak egitea ere, era horretara gure eskaintzak haren lehentasunetara eta premietara egokitzeko, Ataria eta bertako zerbitzuak erabiltzearen ondorioz gure fitxategietan dagoen informazio pertsonala eta komertziala aztertu eta segmentatu ondoren.

Erabiltzaileak berariaz onartzen du Ataria erabiltzean eskuratutako bere datuak, edozein inprimaki betetzean eskainitakoak edo Atariaren bitartez UVESCOrekin izan dezakeen merkataritza-harremanaren bidez sortutakoak fitxategian sartzea; era berean, berariaz baimena ematen du bere posta elektronikoko helbidea eta telefono mugikorraren zenbakia erabili ahal izateko, aurreko puntuan adierazitako datu-tratamenduaren helburu guztiak eta bakoitza bete ahal izan daitezen, aurkakorik adierazi ezean.

Erabiltzaileak edozein unetan ezeztatu ahal izango du datuak tratatzeko, oro har, eta merkataritza-jakinarazpenak bidaltzeko, bereziki, emandako adostasuna. Horretarako, UVESCOrekin harremanetan jarriko da ohiko komunikazio-bideen bitartez edo e-mail bat bidaliko du Bezeroaren Arretarako Eremuko formulariotik, bere burua behar bezala identifikatuta eta merkataritza-jakinarazpenik ez duela jaso nahi adieraziz.

Datuak jasotzeko prozesu horretan, eta datu pertsonalak eskatzen diren Atariko toki bakoitzean, Erabiltzaileari Pribatutasun Politika honen eta aipatutako datu horiek bilduz eskainiko diren zerbitzuen berri emango zaio. UVESCOk, adierazitako xehetasun horien berri emango dio Erabiltzaileari, zuzenean edo Pribatutasun Politika honekin estekatutako Hyperlink baten bidez. Informazio hori guztia datu pertsonalak jasotzen diren unean bertan emango da.

UVESCOk Erabiltzaileari jakinarazten dio Atarian eskainitako zerbitzu jakin batzuek sarbide mugatua izan dezaketela, eta horiek erabiltzeko beharrezkoa izan litekeela alta emateko formularioak edo antzeko beste batzuk aldez aurretik betetzea, eta halakoetan sartzeko eskatzen zaizkion datu pertsonalen tratamendu-erregimena ere Pribatutasun Politika honi lotuta egongo da.

Era berean, gerta liteke aipatutako zerbitzu mugatu horietara sartu ahal izateko aldez aurretik esleitutako pasahitzak erabili behar izatea; baina edonola ere, pasahitz horiek babesteko erantzukizun osoa Erabiltzailearena izango da, eta pasahitz horiek galdu edo inork ebatsiz gero behar den ardurarekin jokatu beharko du.

Bestalde, nabigazioa hobetzeko eta Erabiltzaileari zerbitzu hobea eskaintzeko xedez, UVESCOk “Cookie” programak aktibatu ahal izango ditu, horien bidez Erabiltzailea ezagutu ahal izateko. Erabiltzaileak berariaz onartzen du tratamendu hori, eta, edonola ere, UVESCOk jakinarazten dio cookie fitxategiak sortzea eragozteko edo horretaz ohartarazteko moduan konfiguratu dezakeela bere nabigazio-programa.  Erabiltzaileak web-orri jakin bat bisitatzen duenean adierazitako lehentasunei buruzko informazioa jasotzen duten prozedura automatikoak dira cookieak. Informazio hori Erabiltzailearen ekipo informatikoetan gordetzen diren fitxategi txikietan erregistratzen da, eta Erabiltzailea webgune horretan berriro sartzen den bakoitzean, fitxategi horiek automatikoki aktibatzen dira eta webgunea aurreko bisitaldietan adierazitako lehentasunen arabera konfiguratzen da.

Pribatutasun Politika hau onartzean, Erabiltzaileak berariaz onartzen du aipatutako fitxategian jasotako datuak UVESCO Taldeko honako enpresei jakinaraztea, Erabiltzaileak berariaz onartutako tratamenduaren xedeak gauzatu ahal izateko:

Unialco SL; enpresaren helbidea da Oiartzun errepidea z.g., Bidaurre Ureder industrialdea, Bentak auzoa, 20305 Irun – Gipuzkoa, eta IFK B-20030052. Gipuzkoako merkataritza erregistroan erregistratuta dago: L.1175, F.60, O.SS-3594, 24 inskripzioa.

Coloniales Barbeb SA; enpresaren helbidea da Murtatza auzoa, San Lorenzo kalea 11, 48290 Bedia-Bizkaia, eta IFK A-48021232. Bizkaiko merkataritza erregistroan erregistratuta dago: T.1115, 3. ataleko L.680, F.20, O.6576, 1. Inskripzioa, sozietateen atala.

Alpa Alimentos Frescos SL; enpresaren helbidea da Oiartzun errepidea z.g., Bidaurre Ureder industrialdea, Bentak auzoa, 20305 Irun – Gipuzkoa, eta IFK B-20046090. Gipuzkoako merkataritza erregistroan erregistratuta dago: L.1175, F.29, O.SS-3590, 22 inskripzioa.

UVESCOk hirugarrenei zerbitzuak emateko prestazioa kontratatu ahal izango du, eta hirugarren hori, zerbitzua emango duen esparruan, Erabiltzailearen datu pertsonaletara iritsi ahal izango denez tratamenduaren enkargua egingo da Europako 2016/679 Erregelamenduko 28. eta 29. artikuluetan jasotako baldintzei lotuta. Kasu horietan, UVESCOk dagokion konfidentzialtasun-kontratuaren bidez arautuko du tratamenduaren enkargua, eta bertan argi eta garbi jasota geratuko dira bi aldeek datu pertsonalen tratamenduan, horien konfidentzialtasunari eta segurtasunari dagokienez, hartzen dituzten konpromisoak.

Tratamendu-eragilea Europar Batasunetik kanpoko erakunde bat bada, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren iritziz kideko segurtasun-maila duten erakundeekin egingo da lan, eta jarraian adierazitako bideetatik egiaztatu ahal izan behar da:

1. Zerbitzua ematen duen enpresa Europar Batasuneko babes-mailaren parekoa duten herrialdeen zerrendan dago.
2. Datuak Babesteko Espainiako Agentziak berariaz du baimenduta datu pertsonalak nazioartera transferitzea.
3. Zerbitzua ematen duen enpresak EU-US Privacy Shield akordioaren babesean egiten du lan.

UVESCOk hitza ematen du Erabiltzailearen datu pertsonalen konfidentzialtasuna, osotasuna eta erresilientzia bermatzeko eta horiek aldatzea, galtzea edo baimenik gabe eskuratzea eragozteko neurri egoki guztiak hartuko dituela, Datuak Babesteko Europako 2016/679 Erregelamenduaren 32. artikuluari jarraituz.

Erabiltzaileak, aipatutako Europako Erregelamenduko 15.etik 21.era bitarteko artikuluak aplikatuz, edozein unetan erabili ahal izango ditu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko edo kentzeko, tratamendua mugatzeko, hari aurka egiteko eta/edo datuak transferitzeko eskubidea. Horretarako, UVESCOrekin harremanetan jarriko da ohiko komunikazio-bideetakoren bat erabiliz, eta, bereziki, honakoa:

Posta helbidea: Uvesco SA, Oiartzun errepidea z.g., Bentas auzoa 20305 Irun- Gipuzkoa
Telefonoa: 901 200300
Faxa: 943668010

Kasu guztietan, eta eskubideak erabili ahal izateko, Erabiltzaileak argi eta garbi identifikatu beharko du bere burua, eskubidearen xede diren datu pertsonalen titularra dela ziurtatzeko. UVESCOk lehenbailehen eta, nolanahi ere, atzerapen bidegaberik gabe, erantzungo du. Erabiltzaileak uste badu eskubidea erabiltzeko eskaerari ez zaiola behar bezalako erantzuna eman, kontrol agintaritza eskudunera jo ahal izango du:

Datuak Babesteko Espainiako Agentzia (AEPD) Jorge Juan kalea, 6
28001 Madril www.agpd.es

Harremanetarako telefono-zenbakiak: 901 100 099 – 912 663 517

UVESCOk Pribatutasun Politika hau aldatzeko eskubidea du, legegintzaren edo jurisprudentziaren arloko berrikuntzetara nahiz merkatuaren erabilera berrietara egokitzeko. Hala egiten badu, aldaketa horien berri emango dio Erabiltzaileari horiek indarrean sartu baino lehen, eta egindako aldaketa horiek Erabiltzaileak jakin ahal izan dituela uste izateko behar besteko aurrerapenez.